[KHUYẾN MÃI ĐĂNG KÝ] CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2024

KHO TÀI LIỆU Y HỌC CHỨNG CỨ 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣
—𝑷𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒊𝒂𝒏 – 𝑹𝒆𝒔𝒆𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒓 – 𝑷𝒉𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒔𝒕 – 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒆𝒏𝒕—🤩Y TẾ 4.0 – KỶ NGUYÊN THỰC HÀNH Y HỌC CHỨNG CỨ

𝑩𝑶̂́𝑰 𝑪𝑨̉𝑵𝑯 𝑯𝑰𝑬̣̂𝑵 𝑵𝑨𝒀
❓ NVYT cần cập nhật kiến thức chẩn đoán điều trị theo y học chứng cứ nhưng quá tải với khối lượng công việc và thông tin y học khổng lồ trên internet?
❓ NVYT muốn xem các bài báo toàn văn mới nhất trong chuyên ngành nhưng không tìm thấy các nghiên cứu mới nhất trên các trang Sci-hub, không nhận được email thông báo các nghiên cứu mới nổi bật trong chuyên ngành?
❓NVYT muốn truy cập các video hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành nhưng không thể truy cập được video hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật y học trong các ebook tải lậu?
❓NVYT cần tra cứu hướng dẫn sử dụng thuốc, tương tác thuốc, liều lượng thuốc nhưng lại gặp khó khăn vì các phác đồ bệnh viện cập nhật chậm?
❓ Sinh viên gặp khó khăn khi tìm kiếm các bài giảng y khoa chuẩn kiến thức USMLE và dễ hiểu trong năm 01-06?
❓ Quí NVYT gặp bất kỳ trở ngại trong khi tìm kiếm tài liệu y khoa trực tuyến?
𝗗𝗔𝗡𝗛 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗔̀𝗜 𝗞𝗛𝗢𝗔̉𝗡 𝗬 𝗛𝗢̣𝗖
📕📕📕 Combo clinician: Tra cứu thông tin chẩn đoán và điều trị bệnh dựa trên bằng chứng:
📌Thư viện tra cứu thông tin bệnh theo chủ đề.
📌 Dựa trên bằng chứng, khuyến cáo mới nhất của các hiệp hội y khoa
📌 Cập nhật kiến thức liên tục chu kỳ 3-6 tháng
📌 Được xây dựng bởi các nhà xuất bản y học đứng đầu thế giới Elsevier, Wolter Kluwer, BMJ, …
📌 Bao gồm: 𝐔𝐩𝐓𝐨𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐝, 𝐁𝐌𝐉 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞, 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥𝐊𝐞𝐲, 𝐃𝐲𝐧𝐚𝐌𝐞𝐝. 𝟓 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭, …|
📘📘📘 Combo Drug: Cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc chuẩn FDA:
📌 Thư viện dược điển online. Thông tin thuốc xây dựng theo chuẩn FDA.
📌 Bổ sung các khuyến cáo sử dụng thuốc bởi các hiệp hội y khoa hàng đầu thế giới
📌 Cập nhật liên tục chu kỳ 3-6 tháng
📌 Bao gồm: 𝐒𝐚𝐧𝐟𝐨𝐫𝐝 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐋𝐞𝐱𝐢𝐜𝐨𝐦𝐩, 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐞𝐱, 𝑷𝒉𝒂𝒓𝒎𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚, 𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑯𝒐𝒑𝒌𝒊𝒏𝒔 𝑨𝑩𝑿 ..
📗📗📗 Combo Learning: Khóa học bài giảng y khoa online
📌 Khóa học y khoa nổi tiếng hàng đầu thế giới.
📌Được xây dựng dựa theo chuẩn chương trình USMLE.
📌 Cập nhật kiến thức liên tục so với các video lậu.
📌 Truy cập mọi lúc mọi nơi
📌 Bao gồm: 𝐎𝐬𝐦𝐨𝐬𝐢𝐬, 𝐁𝐌𝐉 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠, Bate’s Visual Guide, 𝐀𝐜𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐚𝐭𝐨𝐦𝐲, 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐀𝐧𝐚𝐭𝐨𝐦𝐲, 𝐀𝐦𝐛𝐨𝐬𝐬, …
📒📒📒 Combo Ebook
📌 Ebook các nhà xuất bản y khoa hàng đầu Mcgraw Hill, Elsevier, Wolter Kluwer, Thieme
📌 Cập nhật liên tục các tái bản mới nhất
📌 Tra cứu mọi lúc mọi nơi
📌 Hỗ trợ tải về dưới định dạng PDF
📌 Hỗ trợ xem các video đính kèm ebook
📌 Bao gồm: 𝐌𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲, 𝐌𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐌𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲, 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥𝐊𝐞𝐲 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞|𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐏𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜|𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲|𝐎𝐛𝐆𝐲𝐧|𝐇𝐞𝐦&𝐎𝐧𝐜|𝐀𝐧𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐬𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲|𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲|𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐲|𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐃𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲, 𝐋𝐖𝐖 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧|𝐂𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐏𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜|𝐒𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲|𝐎𝐛𝐆𝐲𝐧|𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐞|𝐀𝐧𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐬𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲|𝐏𝐡𝐚𝐫𝐦𝐚𝐜𝐲|𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐚𝐩𝐲|𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲|𝐎𝐫𝐭𝐡𝐨𝐩𝐞𝐚𝐝𝐢𝐜..
📓📓📓 Combo Jounral: Truy cập tạp chí toàn văn
📌 Thư viện tạp chí đa chuyên khoa của các hiệp hội y khoa, nhà xuất bản hàng đầu thế giới JAMA, LANCET, NEJM, Elsevier, Wiley, SOGC, ACOG …
📌 Truy cập toàn văn bài báo y khoa mọi lúc mọi nơi
📌 Hỗ trợ tải về định dạng pdf
📌 Bao gồm: 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭, 𝐖𝐢𝐥𝐞𝐲, 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐞𝐭, 𝐍𝐄𝐉𝐌, 𝐉𝐀𝐌𝐀, 𝐎𝐯𝐢𝐝, 𝐁𝐌𝐉,𝗦𝗰𝗼𝗽𝘂𝘀, 𝗘𝗺𝗯𝗮𝘀𝗲, hổ trợ tải bài báo 𝐎𝐱𝐟𝐨𝐫𝐝, 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝑺𝑨𝑮𝑬, 𝑻𝒂𝒚𝒍𝒐𝒓 & 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊𝒔, 𝑨𝑯𝑨, 𝑪𝒂𝒎𝒃𝒓𝒊𝒅𝒈𝒆, 𝑷𝒓𝒐𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 ….
📚📚📚 Thư viện ngân hàng case lâm sàng ôn thi USMLE: 𝑩𝒐𝒂𝒓𝒅𝒗𝒊𝒕𝒂𝒍𝒔, 𝑨𝑴𝑩𝑶𝑺𝑺, 𝑬𝒙𝒂𝒎 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒔, …
Loạt thư viện chuyên khuyên khác: 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚 (𝑺𝐭𝐚𝐭𝐝𝐱, 𝐌𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲), 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲 (𝐌𝐞𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐍𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐲) ), 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭 𝐏𝐚𝐭𝐡), 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫𝐥𝐲, 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐭𝐢𝐧, 𝑬𝐧𝐝𝐧𝐨𝐭𝐞, 𝐒𝐏𝐒𝐒 28
𝗟𝗜́ 𝗗𝗢 Đ𝗢̂̀𝗡𝗚 𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝗖𝗨̀𝗡𝗚 𝗧𝗞𝗬𝗛𝗕𝗤 𝟭𝟵𝟵𝟳
👍 Chi phí tiết kiệm nhất tại Việt Nam.
👍 Tư vấn hỗ trợ 24/7, tìm kiếm thư viện phù hợp với nhu cầu.
👍 Quy trình đăng ký nhanh chóng, bảo mật thông tin.
👍 Tài khoản cá nhân, đăng ký chính chủ, truy cập trực tiếp các thư viện y học.
👍 Bảo hành xuyên suốt thời hạn sử dụng.
👍 Chương trình khuyến mãi liên tục, hỗ trợ sinh viên, giảm 5% khách hàng gia hạn…
𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗨̛́𝗖 Đ𝗔̆𝗡𝗚 𝗞𝗬́
👍 Đăng ký Online tại website, fanpage cửa hàng.
0️⃣1️⃣ Đăng ký từng tài khoản.
0️⃣2️⃣ Đăng ký gói combo tài khoản
0️⃣3️⃣ Đăng ký thành viên tự chọn tài khoản, truy cập không giới hạn 40+ thư viện y khoa
0️⃣4️⃣ Đăng ký linh hoạt, đăng ký càng nhiều giá càng giảm.
0️⃣5️⃣ Hổ trợ đăng ký nhóm cho phòng khám bệnh viện, công ty dược, …
Quý Anh/Chị đang quan tâm, cần tư vấn về các gói đăng ký, xin nhắn tin vể cho Fanpage để được hổ trợ chi tiết.

————————————————————————–
📌 Thông tin liên hệ:
🌐 Fanpage: Y Học 1997 – Cửa Hàng Tài Khoản Y Học Bản Quyền 1997
📧 Email: support@y-hoc.com
☎️ Điện thoại: 0973815877

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.